وقتی پزشک آلمانی زخم‌های تن علی‌آقا را دید، گریست/ با «وقتی مهتاب گم شد» خندیدم و گریستم

به گزارش خبرگزاری فارس در همدان، براساس قراری که با شهید علی خوش‌لفظ گذاشته بودیم قرار بود امسال و همزمان با سالروز ولادت حضرت

ادامه