آخرین «دو روز»

به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، آنچه در این صفحه می خوانید گزارش‌های تهیه شده در روزهای ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ است که در آخرین دو روز عمر حکومت سلطنتی از مراکز مختلف اطلاعاتی، انتظامی و نظامی واصل شده است:

(ش – ک – ش ) به معنی شهربانی کشور شاهنشاهی

(سب – ۲) اداره دوم ستاد ارتش

(ن – ه – ش) نیروی هوایی شاهنشاهی
(ژ – ک – ش) ژاندارمری کشور شاهنشاهی
(ن – ز – ش) نیروی زمینی شاهنشاهی
*شیراز
ساعت ۱۴:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ حدود ۴۰۰ نفر از اخلالگران که ۱۶ نفر از آنها لباس پرسنل ن – ه – ش به تن داشتند اقدام به تظاهرات ضددولتی کرده، بدون دخالت مأمورین متفرق شدند. (ش – ک – ش)
*بوشهر
همافران پرسنل هوایی بوشهر اظهار داشتند تا ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ غائله پایگاه هوایی تهران تمام نشود با جنگ افزار جنگ را شروع خواهیم کرد. (ساواک)
دماوند
برابر اطلاع، اهالی دماوند و قراء اطراف قصد دارند به شهربانی دماوند تک نموده و پرسنل مربوطه را خلع سلاح کنند (ش – ک – ش)
*کردستان
مأمورین امنیتی ارتش عراق گزارش کردهاند که قبایل مرزنشین ایرانی از کردهای عشایر عراق مبادرت به خرید اسلحه میکنند (ساواک). ارزیابی خبر – خبر درست است.
*شاهپور
در ساعت ۱۳، ۱۳۵۷/۱۱/۲۰ مخالفین با بستن راه تازه شهر و قراء شهرستان شاهپور و ممانعت قوای نظامی از ورود موافقین دولت و قانون اساسی به شهر در روحیة موافقین و پرسنل نظامی اثر نامطلوب گذاشته است، احتمال هرگونه اتفاق سوئی از طرف پرسنل متصور است (سب ۲)
*تبریز
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ وسیله مامورین فرمانداری نظامی از سرنشینان یک دستگاه خودرو غیرارتشی، تعداد ۶ قبضه اسلحه شکاری، ۵ قبضه اسلحه کمری کلت، مقداری فشنگی کشف گردید (سب ۲)
*افغانستان
برابر اطلاع، انواع جنگ افزارهای استان هرات از طریق مرز اسلام قلعه به تایباد، به طور قاچاق به سایر شهرهای شرقی کشور شاهنشاهی انتقال و به فروش میرسد (سب ۲)
*همدان
در ساعت ۱۹:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۰ وسیله اخلالگران یک عدد بمب دست ساز به منزل سروان ذبیح الله اسکویی پرتاب گردید. در نتیجه شیشه‌های منزل وی شکسته است (سب ۲)
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک نفر از پرسنل نظامی تیپ ۳ همدان مستقر در تهران به وسیله اخلالگران کشته و تعدادی مجروح شده اند. پرسنل تیپ عصبانی شده و شیشه در دفتر فرمانده تیپ را شکسته و درخواست کردهاند که به آنها اجازه داده شود تا با تانکهای خود به شهر بروند (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
*تهران
در ساعت ۰۶، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از اخلالگران در اطراف سربازخانه «ن – ه – ش» ضمن اقدام به تظاهرات ضد ملی به طرف مأموران فرمانداری نظامی تیراندازی کردند. در نتیجه تعدادی از ماموران از جمله سرهنگ توانا مجروح گردیدند (سب ۲)
در ساعت ۸:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ نیروهای فرماندار نظامی با هنرجویان و تعدادی از اکران در جلو نیروی هوایی درگیری ایجاد شده است. (فرمانداری نظامی تهران)

در ساعت ۲۴، ۱۳۵۷/۱۱/۲۰ حدود ۳۰۰۰ نفر در حیطه کلانتری ۱۳ دست به تظاهرات ضد ملی زدند که بدون دخالت مامورین فرمانداری متفرق شدند (سب ۲)
در ساعت ۲۳:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۰ به وسیله سرنشینان خودرو غیرارتشی به طرف مأموران فروشگاه تعاونی ارتش در میدان ژاله، تیراندازی و متواری گردیدند. (سب ۲)
در ساعت ۰۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ در منطقه شمیران تظاهرات پراکنده انجام گردید(ف نظامی تهران)

 

در ساعت ۹، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ در اطراف سربازخانه ن – ه – ش در خیابان دماوند تیراندازی غیر نظامیان ادامه دارد و تعداد ۷ نفر از مأموران فرمانداری نظامی مجروح گردیده اند (ف – نظامی تهران)
در ساعت ۹:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از اخلالگران مسلح به انگیزه تک به سفارت آمریکا با مأمورین فرمانداری نظامی درگیر شدند (سب ۲)
در ساعت ۰۹:۰۲، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یگانهای فرمانداری نظامی مستقر در فرح آباد به علت درگیری مداوم با اخلالگران و اتمام مهمات، مورد هجوم مردم قرار گرفته اند (سب ۲)
در ساعت ۱۲، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ در اثر درگیری مأمورین فرمانداری نظامی و هنرجویان «ن – ه – ش» تعدادی از اخلالگران غیرارتشی به کمک هنرجویان شتافته، در نتیجه ۴ نفر غیرارتشی دستگیر و خودرو آبپاش در اثر اصابت گلوله از کار افتاده است (ف – نظامی تهران)
در ساعت ۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ حدود ۲۰۰۰ نفر در خیابان گرگان و فرح آباد اقدام به تظاهرات ضد ملی کردند که در اثر دخالت ماموران فرمانداری نظامی یک نفر غیرنظامی مجروح گردید (ف – نظامی تهران)
در ساعت ۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از اخلالگران در خیابانهای خراسان و بختیاری اقدام به تظاهرات ضد ملی نمودند (ف – نظامی تهران)

در ساعت ۰۹:۱۵، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعداد زیادی از اخلالگران به منظور تصرف ستاد نیروی هوایی شاهنشاهی تک مینمایند (ن – ه – ش)
در ساعت ۰۹، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ اخلالگران یک دستگاه تانک لشکر گارد را به آتش کشیدند که بلافاصله خاموش شد (سب ۲)
در ساعت ۰۹:۵۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک نفر درجه دار (مشخصات معلوم) که در محوطه پادگان عشرت آباد مشغول آموزش بوده به وسیله یک نفر غیر نظامی از خارج سربازخانه مورد هدف گلوله قرار گرفته و مجروح گردید (سب ۲)
در ساعت ۱۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک نفر سرباز در خیابان نظام آباد مورد تک اخلالگران واقع و جنگ افزار وی را به سرقت بردند (سب ۲)
در ساعت ۱۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ عده یی از پرسنل «ن – ه – ش» با لباس نظامی از پادگان شماره ۳ مهرآباد شمالی خارج و به نفع آیت الله خمینی شعار داده به سمت میدان شهیاد در حرکت هستند (سب ۲)
در ساعت ۱۰:۴۵، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ پرسنل «ن – ه – ش» مسلح و به یکدیگر تیراندازی نموده، برابر گزارش فرمانداری نظامی (سربازان نمیتوانند با نیروی هوایی مقابله نمایند. (ف – نظامی تهران)
در ساعت ۱۰:۱۵، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعداد ۴ دستگاه اتوبوس به سرنشینی عده یی از کارکنان راه آهن به منظور دادخواهی از پرسنل «ن – ه – ش» به طرف دادگستری در حرکت میباشند. (سب ۲)
در ساعت ۱۰:۱۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ حدود ۱۰۰۰ نفر از پرسنل «ن – ه – ش» با لباس نظامی در خیابان ۲۰ متری ولیعهد اقدام به دادن شعارهایی به طرفداری از مهندس بازرگان نمودند. (سب ۲)
برابر اطلاع، نزدیک سینما موناکو در نظام آباد از طرف کمیته خمینی بین مردم جنگ‌افزار توزیع میگردد. (ساواک)
در ساعت ۱۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ پرسنل نیروی هوایی جنگ افزار و مهمات را از داخل پادگان دوشان تپه به خارج از پادگان پرتاب می نمایند که بین مردم تقسیم گردد. (ش – ک – ش)
در ساعت ۱۱، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ حدود ۱۰ هزار نفر از سربازان نیروی هوایی و مردم در جنوب مهرآباد خیابان رضاشاه کبیر روی زمین نشسته و به نفع خمینی شعار میدهند. (ش – ک – ش)
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ بیمارستان ۲۵ شهریور در خیابان تهران نو به اشغال مردم در آمده و مجروحین نظامی را تحویل نمیگیرند (ش – ک – ش)
در ساعت ۱۲:۱۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ روی موج ۱۵۰ اچ پی – بی گوینده ای خطاب به مردم اظهار داشته، به دستور امام با بلندگو به جمعیت اعلام کنید که متفرق شوند و نظامیان هم با تغییر لباس به سربازخانه ها برگردند و منتظر دستور امام جهت اعلام جهاد مسلحانه باشند (سب ۲) ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ طرفداران حزب توده طی توزیع بخشنامه‌ای، ضمن معذرت از رفیق بازرگان، آقای خسرو امیرخسروی را به عنوان نخست وزیر خود تعیین و به مردم معرفی کردند (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۲:۴۵، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ عده یی از اخلالگران به کلانتری ۹ تک نموده با دخالت ماموران و تیراندازی متقابل متفرق شدند (ف نظامی تهران)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۲:۳۳، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ حدود ۱۰۰۰ نفر از همافران با خانواده‌های خود از میدان ۲۴ اسفند به طرف میدان شهیاد در حرکت بودند.
در ساعت ۱۲:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ حدود ۵۰۰۰ نفر در خیابان سپهبد زاهدی ضمن تظاهرات، شعارهای ضد دولتی میدادند (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
برابر اطلاع واصله در داخل آمبولانس اورژانس تهران شماره ۱۲۳ تعدادی جنگ افزار (تفنگ و کلت) وجود داشت (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۴، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تظاهرکنندگان دیوار شرقی پادگان دوشان تپه ن – ه – ش را خراب کردند و داخل پادگان شدند (ف – نظامی تهران)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۵، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک دستگاه کامیون حامل مهمات مربوط به یگانهای ن – ز – ش در قسمت پشت مرکز آموزشهای هوایی در محاصره غیرنظامیان قرار گرفته و مشغول تقسیم مهمات بین خود هستند (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۴، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک گردان از تیپ نوهد با هلیکوپتر شنوک برای پشتیبانی به مرکز آموزش کادر اعزام شد (سب ۲)
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از اخلالگران به کلانتری تهران نو تک کرده، در اثر تیراندازی غیر نظامیان یک نفر از مأموران کلانتری زخمی گردید. (ف – نظامی تهران)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۴، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ خیابان های نظام آباد، خاوران، غیاثی و میدان خراسان به وسیله مردم سنگربندی شده و به کامیونها و پرسنل نظامی تیراندازی میکنند (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ پاسگاه ژاندارمری تهران پارس به وسیله اخلالگران محاصره و خلع سلاح گردیده است (ف – نظامی تهران)
ارزیابی خبر – خبر درست است.

 

در ساعت ۱۰:۴۵، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک فروند هلیکوپتر شنوک (مشخصات معلوم) با ۳۲ نفر سرنشین پرسنل فرمانداری نظامی، جهت حمل به دوشان تپه اعزام شده بود؛ در داخل پایگاه مورد اصابت گلوله تفنگ ژ – ۳ قرار گرفته، یک نفر از مأموران فرمانداری نظامی مجروح و هلی کوپتر مزبور در پایگاه قلعه مرغی به زمین نشسته است (سب ۲)

ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۱:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک فروند هلیکوپتر (مشخصات معلوم)
مأمور حمل پرسنل مجروح، در حین نشستن در بیمارستان لیلا پهلوی مورد اصابت رگبار گلوله قرار گرفته، بلافاصله به پرواز خود ادامه داده و در باغشاه به زمین نشست. (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از اخلالگران مسلح از ابتدای میدان فرح تا سی متری نارمک سنگربندی کرده، به پرسنل نظامی تیراندازی میکنند (ساواک)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک دستگاه خودرو ارتشی با بی سیم و درجه دار مربوطه (مشخصات معلوم) جمعی (ن – ه – ش) به دست مردم گرفتار و به مسجد قائم واقع در نارمک انتقال یافته است (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ۱۹، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از اخلالگران در خیابان تاج اجتماع و قصد تک به کلانتری ۱۸ را داشتند (ش – ک – ش)
در ساعت ۱۹، ۱۳۵۷/۱۱/۲ غیر نظامیان مسلح شده و قصد تک به بیمارستانهای ارتش را داشتند. (سب ۲)
در ساعت ۱۱:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک نفر درجه دار ن – ه – ش که کلاه کاسکت به سر داشته و مجهز به تیربار بود در پیشاپیش عده‌ای از نارمک به طرف تهران نو در حرکت است. (ن. د. ش) خبر به فرمانداری نظامی تهران ابلاغ شد.
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از اخلالگران که ملبس به لباس ن – ه – ش بودند یک دستگاه خودرو ارتشی با تعداد ۹ نفر سرباز و راننده مربوطه را دستگیر و پس از در آوردن لباسهای پرسنل، با خودرو ارتشی متواری شدند. (ن – ز – ش)
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ اکثر خیابانهای تهران توسط مردم اشغال و سنگربندی شده
(ژ- ک – ش)

در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از طریق حسینیه ارشاد به منازل مراجعه و اعلام میدارند به حسینیه ارشاد مراجعه و اسلحه تحویل بگیرید. (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر قابل بررسی است.
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ کلانتریهای ۲۰ و ۱۴ در معرض محاصره قرار گرفت (ش -کی ۔ ش)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۹:۱۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ عده زیادی در داخل دانشگاه تهران اجتماع و به مردمی که از خیابان عبور می‌کردند اظهار میداشتند ما مسلح هستیم. (ن – ز. ش)
ارزیابی خبر – خبر درست است (همگی مجهز به تفنگ ژ – ۳ هستند)
در ساعت ۱۲، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ طبقه زیر کلانتری نارمک را اخلالگران منفجر کردند (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ساعت ۱۴، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ تعدادی از پرسنل «ن – ه – ش» و غیرنظامیان در خیابان باقرخان قصد تک به پادگان جمشیدیه را داشتند (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ در مسجد تهرانپارس با بلندگو اعلام میکنند، طبق اظهارات امام خمینی به ساعات منع عبور و مرور توجه نکنید و در کوچه و خیابانها مبارزات خود را شدیدا ادامه دهید. (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
. در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ در مسجد خیابان بهبودی، دانشگاه تهران، بهشت زهرا و مسجد امام حسین واقع در خیابان دماوند و بیمارستان امیراعلم جنگ افزار توزیع میگردید. (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ پرسنل «ن – ه – ش» به اتفاق افراد غیر نظامی قصد دارند بعد از شروع ساعت منع عبور و مرور به پرسنل لشکر گارد تک کنند. (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
. در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ در راه بندانی که به وسیله کیسه های شن برای جلوگیری از عبور خودروهای ارتشی ایجاد گردیده بود، در پشت کیسه های شن وسیله اخلالگران مواد منفجره کار گذاشته بودند. (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.
. در ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ حدود ۵۰۰ نفر قصد تک به بهداری «ن – ه – ش» را داشتند.
(سب ۲)
ارزیابی خبر به احتمالا درست است.
. در ۱۴:۴۵، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ یک نفر افسر «ن – د – ش» یک نفر غیر نظامی را در ترک یک موتور سوار با تفنگ «ژ – ۳، که در حال تیراندازی بوده مشاهده میکند و عابرین نیز فریاد میزدند زنده باد مجاهدین. (سب ۲)
– در ساعت ۱۱:۳۰، ۱۳۵۷/۱۱/۲۱ دو دستگاه تانک چیفتن به منظور جلوگیری از اغتشاشات به تهران نو اعزام شده بودند، در اختیار اخلالگران قرار گرفته اند. (سب ۲)
ارزیابی خبر – خبر درست است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *