استراتژی نُجَبا ایجاد حوزه علمیه برای مقابله با تبلیغات ضد دینی در عراق است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز ارتباطات و امور رسانه‌ای نُجَباء در ایران، مهندس «نصر الشِمَّری»  سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء در

ادامه